Yaşar' ın Web Günlüğü

02 Kasım 2005

APT GPG error

Sistemime mplayer ve w32codecs yüklemek için apt-get.org' dan mplayer' ın debian paketlerini aradım ve /etc/apt/sources.list dosyasına ekledim. Ancak apt-get update sonrası;
"
W: GPG error: ftp://ftp.nerim.net unstable Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 07DC563D1F41B907"

şeklinde bir hata mesajı ile karşılaştım.

Google' da yaptığım araştırma sonucu http://www.mepislovers.org/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=8297&forum=10&post_id=59467
adresine ulaştım. Orada Ubuntu için verilen öneride ufak bir değişiklik yaparak (sudo komutunu kaldırdım :)) sorunu çözdüm:
su
gpg --keyserver wwwkeys.eu.pgp.net --recv-keys 1F41B907
gpg --armor --export 1F41B907 | apt-key add -
apt-get update